03

سپتامبر
2019

ترودو با اتهام خیانت به کانادایی ها به نفع شرکای جهان گرا روبرو شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0اتاوا- جاستین ترودو، کمپین لیبرال ها برای انتخابات فدرال را با شرکت در جلسات گفت و شنود با مردم آغاز کرده است. او در جلسه ای که در رجاینا (ساسکاچوان) برگزار شد، با انتقاد جدی برخی از حاضران روبرو شد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.