۱۲

شهریور
۱۳۹۸

ترودو با اتهام خیانت به کانادایی ها به نفع شرکای جهان گرا روبرو شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 5 0اتاوا- جاستین ترودو، کمپین لیبرال ها برای انتخابات فدرال را با شرکت در جلسات گفت و شنود با مردم آغاز کرده است. او در جلسه ای که در رجاینا (ساسکاچوان) برگزار شد، با انتقاد جدی برخی از حاضران روبرو شد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.