31

مه
2019

تدبیر جدید دولت بریتیش کلمبیا برای مقابله با سوداگران بازار پیش فروش کاندو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 208 0ونکوور- دولت بریتیش کلمبیا، تدابیر جدیدی را برای مبارزه با سوداگرانی که با پیش خرید کاندومینیوم و سپس واگذار کردن آنها به افراد دیگر، قبل از تکمیل و با قیمت بالاتر سود هنگفت کسب می کنند، به اجرا گذاشته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.