31

مه
2019

تدبیر جدید دولت بریتیش کلمبیا برای مقابله با سوداگران بازار پیش فروش کاندو

Posted By : کاناداهوم/ 314

[ad_1]

ونکوور- دولت بریتیش کلمبیا، تدابیر جدیدی را برای مبارزه با سوداگرانی که با پیش خرید کاندومینیوم و سپس واگذار کردن آنها به افراد دیگر، قبل از تکمیل و با قیمت بالاتر سود هنگفت کسب می کنند، به اجرا گذاشته است.

[ad_2]