29

جولای
2020

تحولات جدید، حاکمیت لیبرال های جاستین ترودو را تهدید می کند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0اتاوا- Globe and Mail: دولت لیبرال جاستین ترودو نسبت به هفته های گذشته بسیار آسیب پذیرتر شده است، و رسوایی خیریه WE تنها دلیل آن نیست. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.