16

مه
2019

تحقیق کالج ناتروپات های بریتیش کلمبیا درباره نقض مقررات تبلیغات از سوی اعضاء

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 191 0بریتیش کلمبیا – به گزارش کالج پزشکان Naturopathic (طبیعی درمانی) ده ها متخصص طبیعی درمانی به دلیل نقض سیاست ها و مقررات مربوط به تبلیغات از سوی کالج تحت بررسی قرار دارند. تا سه شنبه ۵ مارچ ۲۰۱۹، هفتاد و سه متخصص طبیعی درمانی در بریتیش کلمبیا تحت بررسی قرار گرفتند.
فیلیپا استنوی، از کالج مورد اشاره، در گزارش خبری اعلام کرد: اکثریت پزشکان ناتروپات بریتیش کلمبیا اقدامات لازم را برای احراز اطمینان از اینکه وب سایت ها و کانال های رسانه های اجتماعی و فعالیت های تبلیغاتی شان مطابق مقررات می باشد، انجام داده اند.
تحقیقات مورد اشاره، بخشی از تلاش کالج برای احراز اطمینان از رعایت مقررات می باشد. کالج، برای متخلفین از قانون ۵۰۰ دلار جریمه تعیین کرده است. استنوی تاکید کرد که اکثر موارد در دست تحقیق مربوط به تخلفات جزئی می باشند. اما ۴۵ مورد به ادعاهای تایید نشده در مورد استفاده این متخصصین از استشهاد بیماران شان در تبلیغات می باشد. سه مورد به نقض استانداردهای تعیین شده از سوی کالج در مورد واکسیناسیون و ممنوعیت ناتروپات ها به تبلیغ عقاید یا محتوای ضد واکسیناسیون، مربوط می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.