17

آوریل
2019

تحقیق پلیس در مورد خرابکاری نژادپرستانه در دبیرستان تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 294 0تورنتو- پس از شعارنویسی بر دیوار دبیرستان Western Tech در نزدیکی High Park تورنتو، پلیس تحقیقات خود برای شناسایی عامل یا عاملان این خرابکاری نژادپرستانه را آغاز کرد.
به گزارش مرکز امور اسرائیل و یهودیان (CIJA)، بر روی دیوار دبیرستان شعرهای ضد یهودی و علامت صلیب شکسته و همچنین شعارهای ضد دگرباشان جنسی نوشته شد.
دبیر مرکز مورد اشاره، این اقدام را نگران کننده توصیف کرد و گفت که همه تورنتویی ها می بایست هر گونه حمله ناشی از نفرت را محکوم نمایند. CIJA از افرادی که احتمالا اطلاعاتی در مورد این واقعه دارند، خواست که با پلیس تماس بگیرند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.