14

ژوئن
2019

تجمع اعتراضی دانشجویان انتاریویی بر علیه تغییر شرایط دریافت وام دانشجویی

Posted By : کاناداهوم/ 246 0تورنتو- دانشجویان انتاریویی در تجمع صبح سه شنبه ۱۹ فوریه در برابر Queen’s Park، به تصمیم دولت داگ فورد برای کاهش کمک های مالی در اختیار دانشجویان اعتراض کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.