۲۴

خرداد
۱۳۹۸

تجمع اعتراضی دانشجویان انتاریویی بر علیه تغییر شرایط دریافت وام دانشجویی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 79 0تورنتو- دانشجویان انتاریویی در تجمع صبح سه شنبه ۱۹ فوریه در برابر Queen’s Park، به تصمیم دولت داگ فورد برای کاهش کمک های مالی در اختیار دانشجویان اعتراض کردند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.