24

آوریل
2020

تایید دستگاه قابل حمل تست سریع کروناویروس توسط وزارت بهداشت کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 99 0اتاوا- The Canadian Press: وزارت بهداشت و درمان کانادا استفاده از دستگاهی که قادر است در کوتاه ترین زمان ممکن ابتلای فرد به COVID-19 را تشخیص بدهد را مجاز اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.