05

آوریل
2020

تامین نیاز ماسک کانادا علی رغم خودداری ترامپ از همکاری

Posted By : کاناداهوم/ 181

[ad_1]

به گزارش CBCNews، جاستین ترودو، نخست وزیر، در سخنان روز شنبه خود گفت با وجود اینکه دولت آمریکا جلوی یکی از اصلی ترین تولید کنندگان کالاهای پزشکی را برای فروش تجهیزات محافظتی به کانادا گرفت، قرار است در روزهای آینده محموله ای حاوی میلیون ها ماسک به کشور وارد شود.

[ad_2]