07

آگوست
2019

تئو تاکسی مونترال فعالیت اش را متوقف کرد

Posted By : کاناداهوم/ 184مونترال- خانم چون آن فام، سخنگوی Teo Taxi، خبر توقف فعالیت این شرکت و تعلیق رانندگان و کارکنانش را اعلام کرد. صبح سه شنبه ۲۹ ژانویه حدود ۴۰۰ راننده شرکت، نامه تعلیق خود را از سوی شرکت Taxelco (شرکت مادر Teo) دریافت کردند.