07

آگوست
2019

تئو تاکسی مونترال فعالیت اش را متوقف کرد

Posted By : کاناداهوم/ 175 0مونترال- خانم چون آن فام، سخنگوی Teo Taxi، خبر توقف فعالیت این شرکت و تعلیق رانندگان و کارکنانش را اعلام کرد. صبح سه شنبه ۲۹ ژانویه حدود ۴۰۰ راننده شرکت، نامه تعلیق خود را از سوی شرکت Taxelco (شرکت مادر Teo) دریافت کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.