24

مارس
2020

بیمارستان بری خبر داد: سومین مورد فوتی ناشی از کرونا در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 107 0به گزارش CP24، پزشکان بیمارستان بری دومین مرگ ناشی از کووید-۱۹ را در این بیمارستان تائید کردند. با این مورد، تعداد مرگ  و میر ناشی از ویروس کرونا در انتاریو به ۳ نفر رسید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.