26

دسامبر
2019

بیست وهشت سال زندان؛ مجازات عبدالهی حسن شریف به جرم حمله به پلیس و عابران پیاده 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 93 0بیست وهشت سال زندان؛ مجازات عبدالهی حسن شریف به جرم حمله به پلیس و عابران پیاده 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.