07

مه
2019

بیزنسمن و حامی مالی حزب لیبرال به تقلب در امتحان ورودی کالج های آمریکا متهم شد

Posted By : کاناداهوم/ 421

[ad_1]

بریتیش کلمبیا- دیوید سیدو 59 ساله، از تجار شناخته شده بریتیش کلمبیایی که مدال افتخار Order of B.C. را نیز دریافت کرده است، با اتهام تقلب در امتحان ورودی کالج های آمریکا روبرو شد. سیدو به همراه چند فرد دیگر به تقلب به صورت شرکت در امتحان ورودی به جای دانشجو یا تعویض جواب های آزمون دانشجویان با جواب های صحیح، متهم شده اند.

[ad_2]