24

اکتبر
2019

به زودی: افتتاح پناهگاه مخصوص زنان مسلمان قربانی خشونت خانگی

Posted By : کاناداهوم/ 242

[ad_1]

کلگری- زنان و کودکان مسلمان قربانی خشونت خانگی در آلبرتا، به زودی می توانند به پناهگاه اختصاصی زنان مسلمان دسترسی داشته باشند. با اینکه در حال حاضر چندین سازمان و نهاد به زنان مسلمان قربانی خشونت خانگی کمک می کنند، اما پناهگاهی که مخصوص این افراد باشد در کلگری وجود ندارد.

[ad_2]