24

اکتبر
2019

به زودی: افتتاح پناهگاه مخصوص زنان مسلمان قربانی خشونت خانگی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 70 0کلگری- زنان و کودکان مسلمان قربانی خشونت خانگی در آلبرتا، به زودی می توانند به پناهگاه اختصاصی زنان مسلمان دسترسی داشته باشند. با اینکه در حال حاضر چندین سازمان و نهاد به زنان مسلمان قربانی خشونت خانگی کمک می کنند، اما پناهگاهی که مخصوص این افراد باشد در کلگری وجود ندارد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.