12

نوامبر
2019

به زودی؛ هوش مصنوعی در خدمت پزشکان تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 135 0به زودی؛ هوش مصنوعی در خدمت پزشکان تورنتو

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.