27

مارس
2020

بسته شدن کلیه وسایل بازی کودکان در پارک ها به دستور شهرداری تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

تورنتو- 680 News: شهرداری تورنتو برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کروناویروس، کلیه وسایل بازی کودکان، زمین های ورزشی، زمین های بسکتبال و تنیس، پارک مخصوص سگ ها، پارک اسکیت بورد و BMX، محوطه های پیک نیک، وسایل ورزشی و سایر امکانات موجود در پارک ها، از جمله پارکینگ ها را به روی عموم بست. 

[ad_2]