20

مارس
2020

بسته شدن مرز کانادا و آمریکا برای جلوگیری از سفرهای غیرضروری

Posted By : کاناداهوم/ 121

[ad_1]

کانادا- CBC News: مقامات کانادا و آمریکا  برای کند کردن روند شیوع COVID-19، بر سر بستن مرز مشترک و متوقف کردن سفرهای غیرضروری به توافق رسیدند. 

[ad_2]