29

جولای
2020

برگزاری اوپن هاوس به زودی در تورنتو مجاز خواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 49 0تورنتو- BlogTo: به زودی برگزاری Open House در GTA مجاز خواهد شد. هیئت املاک و مستغلات تورنتو با صدور دستورالعملی، شیوه برگزاری ایمن اوپن هاوس برای جلوگیری از شیوع COVID-19 را تشریح کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.