15

آگوست
2019

بروس مک آرتور، جلاد و قاتل سریالی مردان همجنسگرا خود را گناهکار اعلام کرد

Posted By : کاناداهوم/ 184تورنتو- بروس مک آرتور، قاتل سریالی که با ۸ اتهام قتل عمد روبرو شده بود، با حضور در دادگاه، اتهامات وارده را پذیرفت و خود را گناهکار اعلام کرد. این در حالیست که قرار بود ژانویه ۲۰۲۰ محاکمه شود.