15

آگوست
2019

بروس مک آرتور، جلاد و قاتل سریالی مردان همجنسگرا خود را گناهکار اعلام کرد

Posted By : کاناداهوم/ 174 0تورنتو- بروس مک آرتور، قاتل سریالی که با ۸ اتهام قتل عمد روبرو شده بود، با حضور در دادگاه، اتهامات وارده را پذیرفت و خود را گناهکار اعلام کرد. این در حالیست که قرار بود ژانویه ۲۰۲۰ محاکمه شود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.