۲۴

مرداد
۱۳۹۸

برنامه نیودموکرات ها برای حل مشکل مسکن؛ تلاش سینگ برای جلب نظر رای دهندگان

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 13 0اتاوا- جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات کانادا در فرصت باقی مانده تا انتخابات فدرال، برنامه ها و سیاست های حزب برای حل مشکل مسکن را تشریح کرد. او معتقد است که ۳ پیشنهاد ارائه شده از سوی حزب می تواند طی ۱۰ سال آینده، حداقل ۵۰۰ هزار مسکن مقرون به صرفه در کشور ایجاد کند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.