15

آگوست
2019

برنامه نیودموکرات ها برای حل مشکل مسکن؛ تلاش سینگ برای جلب نظر رای دهندگان

Posted By : کاناداهوم/ 173 0اتاوا- جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات کانادا در فرصت باقی مانده تا انتخابات فدرال، برنامه ها و سیاست های حزب برای حل مشکل مسکن را تشریح کرد. او معتقد است که ۳ پیشنهاد ارائه شده از سوی حزب می تواند طی ۱۰ سال آینده، حداقل ۵۰۰ هزار مسکن مقرون به صرفه در کشور ایجاد کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.