15

آگوست
2019

برنامه نیودموکرات ها برای حل مشکل مسکن؛ تلاش سینگ برای جلب نظر رای دهندگان

Posted By : کاناداهوم/ 182اتاوا- جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات کانادا در فرصت باقی مانده تا انتخابات فدرال، برنامه ها و سیاست های حزب برای حل مشکل مسکن را تشریح کرد. او معتقد است که ۳ پیشنهاد ارائه شده از سوی حزب می تواند طی ۱۰ سال آینده، حداقل ۵۰۰ هزار مسکن مقرون به صرفه در کشور ایجاد کند.