۲۱

تیر
۱۳۹۸

برنامه نصب سیستم ردیابی صدای شلیک گلوله در تورنتو منتفی شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 50 0تورنتو- اداره پلیس تورنتو که قصد داشت سیستم ردیابی صدای شلیک گلوله به نام ShotSpotter را در سطح شهر نصب کرده و همچنین تعداد دوربین های مداربسته امنیتی را دو برابر بیشتر کند، از تصمیم خود منصرف شد. چرا؟ دلیل این انصراف، عدم تمایل دولت های استانی و فدرال به تامین بودجه مورد نیاز اعلام شد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.