26

آوریل
2020

برنامه بازگشایی اقتصادی استان اونتاریو هفته آینده اعلام خواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 101 0به گزارش CTVNews، دولت اونتاریو می گوید برنامه استان برای آغاز به کار مجدد کسب و کارها هفته آینده اعلام خواهد شد. این خبر پس از آن منتشر شد که داگ فورد نخست وزیر دولت اونتاریو فاش کرد با مدل سازی جدید شیوع کووید-۱۹ در استان، که نشان می دهد پیک سرایت اجتماعی رد شده است، برای بازگشایی اقتصاد استان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.