26

آوریل
2020

برنامه بازگشایی اقتصادی استان اونتاریو هفته آینده اعلام خواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 143

[ad_1]

به گزارش CTVNews، دولت اونتاریو می گوید برنامه استان برای آغاز به کار مجدد کسب و کارها هفته آینده اعلام خواهد شد. این خبر پس از آن منتشر شد که داگ فورد نخست وزیر دولت اونتاریو فاش کرد با مدل سازی جدید شیوع کووید-19 در استان، که نشان می دهد پیک سرایت اجتماعی رد شده است، برای بازگشایی اقتصاد استان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

[ad_2]