22

ژوئن
2019

برده داری نوین؛ نجات ده ها کارگر خارجی از دام قاچاقچیان انسان در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 303

[ad_1]

بری/انتاریو- پلیس بری، در جریان بزرگترین تحقیقات خود برای شناسایی باند قاچاق کارگران خارجی، با یورش به خانه ای واقع در Dunlop Street شهر بری (واقع در شمال تورنتو)، بیش از 40 کارگر خارجی را که در شرایط غیرانسانی و با پایین ترین حقوق به بیگاری کشیده شده بودند، نجات دادند. این کارگران که اکثرا مکزیکی می باشند، با ویزای توریستی وارد کشور شده و به عنوان نظافتچی در هتل ها و ریزورت های Simcoe County به خدمت گرفته شده بودند، از خانه محل زندگی شان خارج شده و در یکی از هتل های محلی مستقر شده اند.

[ad_2]