08

آوریل
2019

برخی ایستگاه های اتوبوس به سیستم گرمایی مجهز می شوند

Posted By : کاناداهوم/ 389

[ad_1]

تورنتو- طبق گزارش کمیته محیط زیست و زیربنایی، شهرداری تورنتو در حال بررسی امکان تجهیز برخی از ایستگاه های اتوبوس به سیستم گرمایی می باشد.
سیستم گرمایی از 1 نوامبر تا 30 آوریل فعال خواهد بود. این سیستم در ایستگاه یا سرپناه هایی نصب خواهد شد که به شبکه برق متصل می باشند.
هزینه نصب هر سیستم گرمایی 19 هزار و 262 دلار برآورد شده است.

[ad_2]