28

آوریل
2019

برای این پدر جوان، کابوس از دست دادن همسر هر روز تکرار می شود

Posted By : کاناداهوم/ 241 0تورنتو- بیش از یک سال از درگذشت عایشه ریاض به دلیل ابتلا به عفونت در بیمارستان مارکام استوفویل انتاریو می گذرد. این زن ۲۴ ساله، سه روز پس از به دنیا آوردن فرزندشان عیسی در فوریه ۲۰۱۸ در بیمارستان به عفونت باکتریایی Group A Streptococcus مبتلا شد و در اثر Septic shock درگذشت.
احمد سلیم، پدر جوان که همچنان از شوک از دست دادن همسرش خارج نشده و سوگوار اوست، از فرزند هم اکنون یک ساله شان نگهداری می کند. احمد می گوید که دچار افسردگی شده است و مرگ همسرش را باور ندارد. سلیم و اعضای خانواده اش، ماه گذشته تولد یک سالگی عیسی را جشن گرفتند. اما جای عایشه در روز تولد پسرش خالی تر از همیشه بود.


Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.