10

اکتبر
2019

بحران کمبود متخصصان سرطان‌‌های زنان در شهرهای کوچک کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 94 0دکتر کریستوفر گید که ۵۵ سال دارد، یک متخصص سرطان‌های دستگاه تناسلی زنان است، که از ماه سپتامبر با مرخصی پزشکی کارش را ترک کرده است. او که همچنان در خواب و بیداری نگران بیمارانش است، می‌گوید: <من دیگر حال جسمانی خوشی ندارم و اصلا نمی‌توانم میزان فعالیتی را که از من انتظار می‌رود، انجام دهم. در این چند سال اخیر اضطراب کاری ما به خاطر امکانات کم پزشکی و کمبود نیرو، بسیار بالا رفته و به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است>.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.