08

سپتامبر
2019

باورنکردنی؛ رواج چندهمسری در جوامع مسلمان ساکن کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 235

[ad_1]

تورنتو- ذیب، زن ساکن تورنتو وقتی از همسرش شنید که زن دوم اختیار کرده، شوکه شد. او در گفتگو با خبرنگار CBC گفت: <شوکه شده بودم. نمی توانستم باور کنم. محال بود. دچار افسردگی و اضطراب شده بودم. اوضاع روحی ام آنقدر بد بود که پزشک، مرخصی استعلاجی از محل کار را توصیه کرد.>

[ad_2]