19

آگوست
2019

بالا بودن هزینه مانع دسترسی بیماران سرطانی به شیوه درمانی جدید

Posted By : کاناداهوم/ 266

[ad_1]

تورنتو- یک روش درمانی انقلابی برای بیماران سرطانی در کانادا در دسترس می باشد، اما گروه های حامی بیماران و همچنین کارشناسان آژانس CADTH، به دولت های استانی توصیه کرده اند که تا پایین آمدن هزینه از سوی شرکت دارویی سازنده، از پوشش هزینه آن خودداری نمایند.

[ad_2]