۲۸

مرداد
۱۳۹۸

بالا بودن هزینه مانع دسترسی بیماران سرطانی به شیوه درمانی جدید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 10 0تورنتو- یک روش درمانی انقلابی برای بیماران سرطانی در کانادا در دسترس می باشد، اما گروه های حامی بیماران و همچنین کارشناسان آژانس CADTH، به دولت های استانی توصیه کرده اند که تا پایین آمدن هزینه از سوی شرکت دارویی سازنده، از پوشش هزینه آن خودداری نمایند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.