19

سپتامبر
2019

بازگشت استاد آزارگر جنسی به کلاس درس دانشگاه

Posted By : کاناداهوم/ 266

[ad_1]

تورنتو- پروفسور دیوید شیملپنینگ ون در اوی، از استادان دانشگاه Brock که با خوراندن الکل به یکی از دانشجویانش در دفتر، او را مورد دست درازی جنسی قرار داد، از هفته آینده به کلاس درس باز می گردد. او در نیم سال دوم سال تحصیلی، مبحث تاریخ را در دانشگاه واقع در سنت کاترین – انتاریو، تدریس خواهد کرد. در حالی که از سال 2016 به این سو و در پی تحقیقات 3 ماهه مسوولین دانشگاه در مورد اتهام سوء استفاده جنسی، در هیچ کلاسی حاضر نشده بود. مسوولین دانشگاه با انتشار بیانیه ای، خبر بازگشت استاد مورد اشاره به کار را پس از مواجه شدن با جریمه انضباطی، اعلام کردند. در عین حال تاکید کردند که دانشگاه شرایطی را برای ادامه کار استاد و حضور او در کلاس درس تعیین کرده است. اما مخالفان بازگشت نامبرده به کلاس درس معتقدند که مسوولین دانشگاه همچون سایر موارد آزار و خشونت جنسی، حق و حقوق قربانی را در نظر نگرفته اند.

[ad_2]