13

ژوئن
2020

بازگشایی مهدکودک های انتاریو از جمعه؛ نگرانی والدین از فرستادن فرزندان شان به مهد

Posted By : کاناداهوم/ 129

[ad_1]

انتاریو- Global News: با آغاز مرحله دوم بازگشایی اقتصادی در انتاریو از جمعه 12 جون، مهدکودک های انتاریو با اعمال تدابیر بهداشتی و ایمنی بازگشایی شده اند. 

[ad_2]