28

ژوئن
2020

بازگشایی مراکز خرید؛ سلامت و ایمنی مشتریان در اولویت!  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 17 0تورنتو- ۶۸۰ News: با ورود تورنتو و ناحیه پیل به مرحله دوم بازگشایی، مراکز خرید از چهارشنبه ۲۴ جون درب هایشان را به روی مردم باز کردند. داگ فورد، رئیس دولت انتاریو دوشنبه ۲۲ جون خبر آغاز مرحله دوم بازگشایی در این دو منطقه را اعلام کرد. در حال حاضر، تنها ویندزور-اسکس همچنان در مرحله اول بسر می برد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.