02

ژوئن
2020

بازگشایی فروشگاه های IKEA در تورنتو و سراسر انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 130

[ad_1]

تورنتو- BlogToronto: فروشگاه های IKEA که اواسط مارچ درب هایشان را به روی مشتریان بستند، بازگشایی شده اند. 

[ad_2]