02

ژوئن
2020

بازگشایی فروشگاه های IKEA در تورنتو و سراسر انتاریو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 26 0تورنتو- BlogToronto: فروشگاه های IKEA که اواسط مارچ درب هایشان را به روی مشتریان بستند، بازگشایی شده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.