03

مه
2020

بازگشایی تدریجی مدارس ابتدایی و مهدکودک ها در کبک از ماه مه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 61 0کبک- Global News: پس از تعطیلی بیش از یک ماهه مدارس ابتدایی و مهدکودک ها در کبک، این مراکز آموزشی طی ماه آینده به تدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.