03

مه
2020

بازگشایی تدریجی مدارس ابتدایی و مهدکودک ها در کبک از ماه مه 

Posted By : کاناداهوم/ 128

[ad_1]

کبک- Global News: پس از تعطیلی بیش از یک ماهه مدارس ابتدایی و مهدکودک ها در کبک، این مراکز آموزشی طی ماه آینده به تدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. 

[ad_2]