09

آگوست
2019

بازدید رایگان از گالری هنرهای معاصر تورنتو؛ یک یکشنبه هر ماه

Posted By : کاناداهوم/ 184 0تورنتو- طی یک یکشنبه از هر ماه، بازدید از گالری جدید هنرهای معاصر در تورنتو به نام MOCA، رایگان خواهد بود. دست اندرکاران این گالری با همکاری TD برنامه ای تحت عنوان TD Community Sundays را به اجرا گذاشته اند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.