12

آوریل
2019

بازداشت یکی از مظنونین به آدم ربایی جوان چینی در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 266 0تورنتو- پلیس ناحیه یورک یک مرد ۳۵ ساله ساکن تورنتو را در ارتباط با ربودن دانشجوی ۲۲ ساله چینی در مارکام – انتاریو، بازداشت کرد. اما تا به این لحظه از سرنوشت این جوان اطلاعی در دست نیست.
فرد مظنون صبح امروز شناسایی و بازداشت شد. اندی پاتندن، سخنگوی اداره پلیس گفت: ما نگران جان آقای لو هستیم. علیرغم بازداشت این فرد، هنوز لو را پیدا نکرده ایم.
همانطور که در خبرهای امروز صبح آمد، انگیزه آدم ربایی مشخص نشده و آدم ربایان بابت آزادی لو باج نخواسته اند. پلیس همچنان به جستجو برای شناسایی و بازداشت ۳ مظنون دیگر ادامه می دهد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.