24

ژوئن
2019

بازداشت پدر انتاریویی به اتهام آزار جنسی دختر شش ماهه اش

Posted By : کاناداهوم/ 251لندن/انتاریو- یک مرد ۳۸ ساله ساکن لندن- انتاریو به اتهام آزار جنسی دختر ۶ ماهه اش و همچنین تهیه و توزیع پورنوگرافی از کودکان بازداشت شده است.