28

ژانویه
2020

بازداشت نوجوان پانزده ساله به جرم قتل غیر عمد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 89 0بازداشت نوجوان پانزده ساله به جرم قتل غیر عمد 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.