24

سپتامبر
2019

بازداشت نوجوان شانزده ساله به جرم بردن اسلحه به مدرسه در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 265

[ad_1]

تورنتو- پلیس تورنتو یک اسلحه دستی را از نوجوان 16 ساله ای که آن را با خود به مدرسه برده بود، توقیف کرد.

[ad_2]