03

مارس
2020

بازداشت مرد ساکن رجاینا به اتهام کار گذاشتن دوربین در دستشویی زنانه تیم هورتونز 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0رجاینا- Regina Leader-Post: پس از کشف دو دوربین کار گذاشته شده در دستشویی زنانه یکی از شعب تیم هورتونز در رجاینا، پلیس از افرادی که ۲۰ ژانویه از دستشویی زنانه استفاده کرده بودند، خواست با آن اداره تماس بگیرند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.