05

آوریل
2020

بازداشت مرد ساکن برمپتون به جرم تمارض به ابتلا به COVID-19 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0انتاریو- به گزارش اداره پلیس ناحیه پیل، یک مرد ساکن برمپتون به اتهام تمارض به ابتلا به COVID-19 بازداشت شده است. این مرد مدعی شده بود که با یک فرد مبتلا تماس داشته است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.