18

جولای
2020

بازداشت مادر ۳۶ ساله به اتهام اقدام به قتل دو فرزندش با ضربات چاقو

Posted By : کاناداهوم/ 65 0تورنتو- ۶۸۰ News: پلیس تورنتو حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه شنبه ۱۱ جولای به ساختمانی در نزدیکی Weston Road و Finch Avenue West مراجعه کرده و یک نوزاد دختر ۶ ماهه و یک پسر ۴ ساله را که با ضربات چاقو به شدت مجروح شده بودند، یافت. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.