17

آوریل
2019

بازداشت شریف علی ساکن نورت یورک به اتهام فروش بیمه نامه قلابی

Posted By : کاناداهوم/ 391

[ad_1]

پلیس انتاریو مرد 38 ساله ای به نام شریف علی، ساکن نورت یورک را به اتهام فروش بیمه نامه قلابی اتومبیل تحت نام شرکت Reef Car Insurance بازداشت کرد. نامبرده با دو اتهام کلاهبرداری زیر 5 هزار دلار و دو اتهام جعل سند روبرو شده است.
در نتیجه تحقیقات مشترک شرکت های بیمه Desjardins و Aviva Canada مشخص شد فردی که خود را کارگزار شرکت بیمه معرفی می کند، از انتاریویی ها کلاهبرداری می کند. در اکتبر 2018، تحقیقات جداگانه در این مورد از سوی پلیس انتاریو آغاز شد. تحقیقات پلیس پس از متوقف شدن اتومبیل راننده ای در Port Credit به دلیل نقض مقررات راهنمایی و رانندگی آغاز شد. زیرا پلیس در جریان بررسی مدارک بیمه اتومبیل متوجه جعلی بودن آنها شد.
اگر شرکت Reef Car Insurance اتومبیل تان را بیمه کرده، دچار مشکل بزرگی شده اید و باید هرچه زودتر برای دریافت بیمه نام معتبر و قانونی اقدام نمایید. توجه داشته باشید که جریمه رانندگی بدون بیمه نامه معتبر در انتاریو، بین 5 هزار و تا 25 هزار دلار می باشد. همچنین احتمال توقیف اتومبیل به مدت 3 ماه و پرداخت هزینه نگهداری، تعلیق گواهینامه به مدت 1 سال و وارد شدن اتهام کیفری نیز وجود دارد.

[ad_2]