10

جولای
2019

بازداشت سردبیر سابق وایس کانادا به اتهام قاچاق کوکائین به استرالیا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 143 0تورنتو- پلیس RCMP، یاروسلاو پاستوخوف ۲۸ ساله، سردبیر سابق موسسه رسانه ای Vice Canada را به اتهام توطئه برای قاچاق کوکائین به استرالیا بازداشت کرده است. نامبرده با نام هنری Slava pastuk یا Slava P مقاله می نوشت.
پاستوخوف دوشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۹ در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شد. مدیریت موسسه رسانه ای Vice Canada در سال ۲۰۱۶ و پس از شکایت برخی از کارکنان در مورد او، رابطه کاری اش با نامبرده را قطع کرد. لازم به ذکر است که اتهامات مورد اشاره اولین بار در سال ۲۰۱۶ از سوی National Post مطرح شد. اما پاستوخوف از تورنتو به مونترال نقل مکان کرد و با تغییر نام، زندگی جدیدی را آغاز کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.