19

آگوست
2019

بازداشت رهبر شبکه جهانی قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی در تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 111 0تورنتو- پلیس تورنتو مرد ۴۶ ساله ای به نام زونگ تائو چن (ملقب به مارک چن)، ساکن GTA را به اتهام رهبری شبکه جهانی قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی، بازداشت کرد. شبکه مورد اشاره، زنان قربانی را از چین به آمریکا و سایر کشورهای جهان قاچاق می کرد تا در روسپی خانه ها وادار به کار نماید.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.