09

مارس
2020

بازداشت دو برادر اهل کبک به جرم بهره کشی جنسی از طریق Airbnb 

Posted By : کاناداهوم/ 143

[ad_1]

انتاریو- Global News: پلیس انتاریو دو برادر اهل کبک به نام آنتونی دینارد 21 و سولیوان دینارد 22 ساله را به اتهام بهره کشی جنسی از انسان از طریق اپلیکیشن Airbnb بازداشت کرد. 

[ad_2]