09

مارس
2020

بازداشت دو برادر اهل کبک به جرم بهره کشی جنسی از طریق Airbnb 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0انتاریو- Global News: پلیس انتاریو دو برادر اهل کبک به نام آنتونی دینارد ۲۱ و سولیوان دینارد ۲۲ ساله را به اتهام بهره کشی جنسی از انسان از طریق اپلیکیشن Airbnb بازداشت کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.