13

مه
2020

بازداشت دختر 14 ساله به اتهام قتل یک نوجوان در تاندر بی 

Posted By : کاناداهوم/ 182

[ad_1]

انتاریو- The Canadian Press: پلیس انتاریو یک دختر 14 ساله را به اتهام قتل یک نوجوان در تاندر بی بازداشت کرده است. به گفته پلیس، جنازه قربانی (کایلی ایوال 14 ساله) توسط یک رهگذر پیدا شد. 

[ad_2]