13

مه
2020

بازداشت دختر ۱۴ ساله به اتهام قتل یک نوجوان در تاندر بی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0انتاریو- The Canadian Press: پلیس انتاریو یک دختر ۱۴ ساله را به اتهام قتل یک نوجوان در تاندر بی بازداشت کرده است. به گفته پلیس، جنازه قربانی (کایلی ایوال ۱۴ ساله) توسط یک رهگذر پیدا شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.