03

جولای
2020

ایلان ماسک اینترنت پرسرعت در اختیار کانادایی های ساکن مناطق دورافتاده قرار می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 67آمریکا- CBC News: ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت SpaceX و Tesla، پیشنهاد تامین اینترنت پرسرعت در مناطق دورافتاده کانادا را ارائه کرده است.