03

جولای
2020

ایلان ماسک اینترنت پرسرعت در اختیار کانادایی های ساکن مناطق دورافتاده قرار می دهد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 39 0آمریکا- CBC News: ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت SpaceX و Tesla، پیشنهاد تامین اینترنت پرسرعت در مناطق دورافتاده کانادا را ارائه کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.