25

آوریل
2020

اگر کروناویروس به خانه آمد، چگونه از فرد بیمار مراقبت کنیم؟! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0تورنتو- Global News: اگر یکی از اعضای خانواده به ویروس مبتلا شد، آیا می دانید که چگونه ضمن محافظت از خود در برابر بیماری، از این فرد مراقبت کنید؟ 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.