07

فوریه
2020

انصراف دولت کبک از مجاز اعلام کردن مرگ با کمک پزشک برای بیماران روانی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 93 0کبک- CBC: دولت کبک در مورد مجاز اعلام کردن مرگ با کمک پزشک برای بیماران روانی تغییر عقیده داده و تصمیم گیری نهایی در مورد این موضوع جنجال برانگیز را به بعد از برگزاری جلسات مشاوره ای و کارشناسی موکول کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.