09

ژانویه
2020

انتقال گروهی از نظامیان  کانادایی مستقر در عراق به کویت 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 96 0انتقال گروهی از نظامیان  کانادایی مستقر در عراق به کویت 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.