15

آوریل
2019

انتصاب سوال برانگیز سیاستمدار مخالف احداث خط لوله به سمت وزیر خزانه داری

Posted By : کاناداهوم/ 405

[ad_1]

اتاوا- جاستین ترودو در جریان سومین جابجایی ها در کابینه دولت، نماینده لیبرال مجلس به نام جویس موری را به عنوان وزیر خزانه داری برگزید. همانطور که می دانید در پی جنجال ایجاد شده بر سر ماجرای SNC Lavalin و استعفای خانم فیلپات از این مقام، ترودو برای سومین بار طی چند ماه اخیر مجبور به تغییر کادر دولت شد.
نکته جالب و در عین حال سوال برانگیز این است که ترودو فردی را برای عضویت در کابینه انتخاب کرده که از مخالفان سرسخت احداث خطوط لوله انتقال نفت محسوب می شود. موری که از حوزه انتخابی Vancouver Quadra وارد مجلس شده است، در رقابت های سال 2013 برای کسب مقام رهبری حزب لیبرال نیز شرکت کرده و با ترودو رقابت کرد.
جویس موری چگونه می خواهد در کابینه ترودو که همواره خود را موافق احداث خط لوله معرفی کرده، کار کند و سیاست های دولت در بخش انرژی را پیش ببرد؟ آیا عضویت در دولت ناقض تعهد او نسبت به ساکنان حوزه انتخابی اش که با احداث خط لوله مخالف می باشند، نیست؟
جویس برای این سوال پاسخی را آماده کرده و مدعی شد که به عنوان نماینده مجلس به تعهدش نسبت به حوزه انتخابی عمل کرده است و با توسعه خط لوله Trans Mountain مخالفت کرده بود. اما در واقع این نخست وزیر و کابینه هستند که تصمیم نهایی را در مورد پروژه خواهند گرفت.

[ad_2]